Legal


Tinfer és una de les empreses seleccionades per a participar en el projecte NeGeCo, l'objectiu del qual és l'obtenció d'un recobriment polimèric d'altes prestacions nanoestructurat, amb propietats hidrofòbiques i oleofòbiques exempt de fluor.

NeGeCo és un projecte que neix de la iniciativa d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i que compta amb una xarxa de 40 oficines a tot el món.

El projecte NeGeCo es porta a terme a partir de l'acord de consorci de les empreses i entitats seleccionades. Aquesta investigació està orientada a trobar un producte substitutiu dels derivats fluorats per a la seva aplicació en els teixits, per altres que siguin biodegradables i no contaminants. Amb la seva participació en aquest projecte, Tinfer dóna una mostra més de la seva preocupació i implicació en tot el relacionat en matèria de medi ambient i I+D.

Avís legal

AVÍS LEGAL

Per a complir el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la lnformació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: TINFER. SLU

Direcció: Jacinto Benavente 25. Polígon lndustrial "Mas Roger". 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

Contacte: tinfer@tinfer.com o 93 767 00 92

Dades Registrals: Reg. Merc. Barcelona. Tom 4.602. Llibre 3.927. Secció 2a. Foli 92. Full 49.305. lnscripció 1a.

CIF: B-08663965

Tot el contingut d'aquest "site" se li facilita tal com és. TINFER, SLU no garanteix l'exactitud del material contingut en aquest "site" ni tampoc que s'ajusti a qualsevol ús especial. A més, TINFER, SLU no serà responsable dels danys o virus que puguin infectar el seu ordinador o una altra propietat seva a causa de l'ús de, o accés a, o telecàrrega de qualsevol material d'aquesta "web". És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, de manera que algunes de les esmentades poden no ser d'aplicació en la seva totalitat per a vostès.

Ni TINFER, SLU ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d'aquest "site" seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius que puguin produir-se per l'accés o ús d'aquesta web .